Styrd borrning


Vi erbjuder olika metoder för horisontell styrd borrning. Metoderna varierar beroende på markförhållande och omgivning. Vi har möjlighet att borra i allt från lera och sand till fast berg. Beroende på omgivning och material används olika metoder. Gemensamt för alla är att ett pilothål först borras upp. Detta ryms sedan upp i ett eller flera steg till önskad slutdimension.

JT-borrning

Styrd borrning är en överlägsen metod för att förlägga ledningar när man är rädd om marken. Att borra under känsliga träd, väg- och järnvägar, åker- och skogsmark och stadsmiljö gör att miljön påverkas minimalt. Borrhuvudets läge kontrolleras med elektronik och styrs med hjälp av en vinklad styrsked.

AT-borrning

AT står för All Terrain och är en vidareutveckling av styrd borrning. Metoden används för hårda markförhållanden. AT-borrning kallas även för SBR-borrning. AT- eller SBR-borrning utförs på liknande vis som vanlig styrd borrning, med skillnaden att en rullborrkrona används istället för en styrsked. Utrustning har ett system med dubbla borrstänger, där den inre driver borrkronan framåt och den yttre justerar riktningen.

Hammarborrning

Hammarborrning är lämpligt för korta och effektiva borrningar där det finns möjlighet att schakta ner hammarborrsriggen. Metoden används för borrning av stålrör i fast lagrade material, som sten, block och berg. Hammarborrning är ett mycket bra alternativ och komplement till JT- och AT-borrning när rätt förutsättningar finns.