Fördelar med styrd borrning.


Vi ökar den totala produktiviteten och ger därmed minsta möjliga miljöpåverkan.


Precision.

 

När man är rädd om marken.

I trånga utrymmen, som exempelvis i stadsmiljö där det finns ledningar i marken och belagd markyta, är styrd borrning ett mycket bra schaktalternativ. För att undvika kontakt med el- och vattenledningar, fjärrvärme och fiberkanalisation kan styrd borrning passera med stor precision – utan att stora schakt behövs.

Snabbt och effektivt.

 

Sparar tid.

Styrd borrning är ett snabbt och effektivt arbetssätt som innebär snabb etablering och kräver lite återställning. Detta jämfört med grävning och traditionell schaktning som ofta är mer tidskrävande. För att undvika sprängning och schaktning i berg är styrd hammarborrning både snabbare och bättre för miljön.

För miljön.

 

Minskar skador på naturen.

För att undvika skador på växtlighet och annan natur är styrd borrning ett fördelaktigt alternativ, jämfört med traditionell schaktning. Det går att borra under ytor som är asfalterade eller stenbelagda utan att det uppstår skador på markytan, vilket resulterar i mindre återställningsarbeten. I extra känsliga naturområden (Natura 2000, trädalléer eller annan skyddsklassning) där schaktning inte är tillåten är styrd borrning optimalt.

Vad vi kan.


JT-borrning.


I miljöer där det finns vägar, känsliga träd, järnvägar, åkermark, skogsmark, vattendrag eller stadsmiljö är JT-borrning, även kallad styrd borrning, en överlägsen metod för att förlägga ledningar. Detta då borrning gör extremt lite påverkan i områden där man är rädd om marken.

Hammarborrning.


Metoden används för borrning av stålrör i fast lagrade material som sten, block och berg. Hammarborrning är lämpligt för effektiva och kortare borrningar där det finns möjlighet att schakta ned hammarborrsriggen.

AT-borrning.


AT står för All Terrain och är en borrmetod vidareutvecklad från styrd borrning. Den utförs på liknande vis men är bäst lämpad för hårda markförhållanden.

Aktuellt.


Nya VA ledningar på Dingelsund


På Dingelsundet i Karlstad hjälper vi privatpersoner att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. När hustomten ligger på berg kan det bli bekymmersamt att förlägga…

Läs mer       >

Vad våra kunder säger.

Ett naturligt första val med ett långvarigt samarbete. God tillgänglighet och snabba, säkra leveranser. Tillgodoser våra behov på ett bra och smidigt sätt.

Tony Haraldsson Kewab

En maskinpark som klarar av vår kommuns behov och efterfrågan vid Styrd borrning. Bidrar med expertis och stort kunnande i kommunens va utbyggnad.

Johan Törngren Karlstads kommun

En flexibel samarbetspartner som löser uppgiften. Finns alltid tillgängliga oavsett vart jobbet är geografiskt i landet.

Dan Lundin Omexom

Ett nära samarbete med stort och brett kunnande. Snabba och smidiga leveranser.

Lars-Rune Elofsson Skanska