Nya VA ledningar på Dingelsund


På Dingelsundet i Karlstad hjälper vi privatpersoner att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

När hustomten ligger på berg kan det bli bekymmersamt att förlägga vatten och avloppsledningar, sprängning i berget kan medföra komplikationer, inte bara på egen tomt, även grannen kan drabbas. Med styrd hammarborrning har vi hjälpt dessa kunder att kunna ansluta sig till VA-nätet genom borrhål utförda i berg som ger minsta möjliga påverkan på omgivande natur.